STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Działalność S-PTP - kalendarium
Drukuj PDF
Spis treści
Działalność
KALENDARIUM 2010r.
KALENDARIUM 2011r.
KALENDARIUM 2012r.
KALENDARIUM 2013r.
KALENDARIUM 2014r.
KALENDARIUM 2015r.
Wszystkie strony

 

 

 

 

 

Kalendarium 2014r.

 

 

 

 

STYCZEŃ 2014r. Fot. J.Waler

 

10.01.2014r. –    Dom Kultury w Siemoni.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

Podczas zebrania przedstawione zostały, a następnie zatwierdzone sprawozdania: rzeczowe i finansowe z 4-letniej kadencji Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę Zarządu i udzieliła absolutorium, podkreślając pracowitość i ogromne zaangażowanie wszystkich członków Zarządu.

Następnie przeprowadzono wybory do nowych władz Stowarzyszenia - Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Nad prawidłowością wyborów czuwała Komisja Wyborcza. Prezesem Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ została jednogłośnie wybrana Pani Joanna Waler. Nowy skład władz Stowarzyszenia przedstawiamy w  Zakładkach: Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Wszystkim Członkom Stowarzyszenia dziękujemy za liczny i aktywny udział w zebraniu, zaś  nowo wybranym władzom Stowarzyszenia gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla dobra wspólnego.

 

17.01.2014r. – Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach.

Noworoczne spotkanie kręgów samorządowych.

W Domu Kultury w Bobrownikach odbyło się Noworoczne Spotkanie Kręgów Samorządowych, podczas, którego Wójt Gminy Bobrowniki – Arkadiusz Ziemba podsumował prace samorządu w ubiegłym roku oraz przedstawił plany rozwoju Gminy Bobrowniki  w nowym roku. Noworoczne spotkania środowisk samorządowych mają już swoją wieloletnią tradycję. Ideą tych spotkań było i jest tworzenie wspólnoty wokół spraw i inicjatyw dotyczących rozwoju każdego miasta i gminy, ale też przedsięwzięć rozwojowych dotyczących zarówno powiatu jak i regionu.

Fot. J.Polakowski

Na zaproszenie Wójta przybyło wielu gości zajmujących się działalnością publiczną w naszym regionie, wśród nich znaleźli się m.in.: Posłanka Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik oraz Europoseł Bogdan Marcinkiewicz. Władze Wojewódzkie reprezentowali: Barbara Dziuk i Witold Grim, władze powiatowe : Starosta Krzysztof Malczewski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu - Emilem Bystrowskim i Jego zastępcą Marianem Koziełem.

W spotkaniu uczestniczyli również Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie z miast i gmin naszego regionu. Oczywiście obecni byli także członkowie Rady Gminy Bobrowniki, sołtysi, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, dyrektorzy placówek oświatowych, prezesi klubów sportowych, organizacji pozarządowych i  instytucji działających na terenie gminy. Nie zabrakło również dyrektorów i prezesów najważniejszych firm, którym bliskie są kwestie rozwoju Gminy Bobrowniki.Stowarzyszenie S-PTP reprezentowała Joanna Waler.

Spotkanie urozmaicił występ zespołu Czarno - Czarni, który przeniósł zebranych gości w lata 30.40. i 50. ubiegłego wieku i  dostarczył wszystkim gościom wielu wzruszeń i szczerej radości.

Fot. J.Polakowski

 

25.01.2014r. – Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego " Płomień" w Sączowie.

W Szkole Podstawowej w Sączowie o godzinie 15.00 odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu Sportowego "Płomień Sączów".

Na  zebraniu, po  głosowaniach  doszło do dwóch zmian w Zarządzie Klubu. Z udziału w Zarządzie zrezygnowali panowie: Bartłomiej Elzner oraz Zdzisław Dyszy, którym podziękowano  za dotychczasową pracę i zaangażowanie w działalność Klubu. Ich miejsce zajęli: Krawczyk Krzysztof oraz Adrian Palka .

Nowy skład Zarządu Klubu Sportowego Płomień Sączów:

Prezes – Zygmunt Gonkiewcz
Wiceprezes ds. finansowych – Waldemar Łukasik
Wiceprezes ds. rozwoju kultury fizycznej i sportu – Krzysztof Krawczyk
Wiceprezes ds. organizacyjnych – Marcin Kocot
Członek zarządu – Waldemar Czapla
Członek zarządu – Adrian Palka

W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia S-PTP :  Joanna Waler, Maria Czerwiecka, Wiesława Furgacz, Jan Gwóźdź, Tadeusz Kańtoch i Leszek Fałek  -  jednocześnie  członkowie sekcji Petanque  Klubu " Płomień Sączów", którzy kolejny raz zadeklarowali współpracę z Klubem w ramach organizacji rozgrywek w Petanque boule, której celem jest wspieranie różnych form aktywności ruchowej osób w każdym wieku.

 

30.01.2014r. – Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Stowarzyszenia S-PTP przebiegało pod znakiem spraw organizacyjnych ( zgłoszenie zmian w Krajowym Rejestrze Sadowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i banku) oraz przygotowaniem planu pracy na rok 2014. Podjęto ważne uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy na 2014r. oraz zatwierdzenia planu budżetu a także zakresy obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu.

Zarząd podjął decyzję w sprawie wystosowania pisma do PKP PLK i RDOŚ oraz do wiadomości wójta Gminy Bobrowniki  (w związku z obwieszczeniem z dnia 3 stycznia br.  w sprawie ogłoszenia nowego terminu wydania decyzji środowiskowej dla projektowanej budowy kolei do lotniska) z wnioskiem o udostępnienie informacji, jaki przebieg ma obecnie rozpatrywany dodatkowy wariant trasy i kiedy odbyły się konsultacje społeczne  w  tej kwestii. Ponadto Stowarzyszenie S-PTP wystosowało pismo do Wójta oraz do wiadomości Przewodniczącej Rady Gminy, popierające zgłoszone przez mieszkańców Siemoni, wnioski, dotyczące  zmian w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobrowniki. Odbyła się również dyskusja nad programem opieki nad zwierzętami i zapobieganiu ich bezdomności w związku z konsultacjami społecznymi ogłoszonymi w dniach od 20 stycznia do 10 lutego 2014r.

 


 

 

LUTY 2014r. Fot. J.Waler

 

7.02. 2014r. - Udział  w koncercie  noworocznym w Gimnazjum Publicznym w Siemoni.

Prezes Stowarzyszenia – Pani Joanna Waler wzięła udział w koncercie noworocznym organizowanym corocznie w Gimnazjum Publicznym w Siemoni.

Tym razem uczniowie Gimnzjum pod kierunkiem nauczycieli przygotowali przedstawienie " Betlejem Polskie" Lucjana Rydla. Tradycyjnie tez wystąpiła młodzieżowa orkiestra dęta z Zespołu Szkół Budowlanych w Bytomiu.

 

21.02.2014r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

 

Na posiedzeniu Zarządu m.in. omówiono przebieg spraw związanych z postanowieniem Sądu w sprawie zmian w KRS-ie, dokonanych w związku z wyborami nowych władz Stowarzyszenia.

Następnie Pani Prezes poinformowała o:

- zarządzeniu konsultacji społecznych przez Radę Gminy w sprawie uznania terenu na obszarze Gminy Bobrowniki za park gminny ( projekt uchwały, zarządzenie, mapka, termin: 12-26. II. 2014r.)

- wprowadzeniu  usług prawnicze dla mieszkańców naszej gminy od dnia 21.02-20.06.2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobieszowicach

- zakończeniu procedury wnoszenia uwag do Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobrowniki

- wykładzie w Dom uKultury w Rogoźniku (Sołtysówka) w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku - „Zagrożenia teleinformatyczne w codziennym życiu”-  dr inż. Krystian Mączka specjalista w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu    informatyki śledczej.

- zaproszeniu  na spotkanie z Kabaretem „CIACH” w programie „Oddział śmiechoterapii” dnia 22.02.2014r. godz. 19.00

- XXXVII Sesji Rady Gminy ( 27.II.14r. godz. 13.00).

Odbyła się również dyskusja na temat planowanego spotkania członków Stowarzyszenia w plenerze -  w okresie letnim. Ponadto Pani Prezes poinformowała, iż na stronie internetowej Stowarzyszenia zwróciła się z apelem do wszystkich mieszkańców Siemoni,  o przesyłanie archiwalnych zdjęć, czy innych  ciekawych materiałów, znalezionych gdzieś na strychu czy w starej szufladzie, celem zorganizowania wystawy, która przywoła wspomnienia i przybliży kolejnym pokoleniom historię naszej okolicy, tradycje rodzinne i zwyczaje ludowe.

 


 

MARZEC 2014r.   Fot. J.Waler

 

4.03.2014r.  – Dom Kultury w Siemoni - Spotkanie "ostatkowe".

Na zaproszenie  Koła Gospodyń Wiejskich z Siemoni Pani Joanna Waler- Prezes S-PTP wzięła udział w organizowanych „ostatkach ”-  podczas których wręczyła  kwiaty i list gratulacyjny  Zespołowi  Śpiewaczemu  „ Twardowianki” z okazji nagrodzenia „Kasztelanką” - czyli Nagrodą Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.

Fot. www.starostwo.bedzin.pl

Więcej informacji o "Twardowiankach " w Zakładce: Informacje różne / Nasze ( gminne ) sprawy.

 

8.03.2014r.  – Bytomskie Centrum Kultury - koncert z okazji Dnia Kobiet.

Na zaproszenie Fundacji „ZWIASTUN” - prezes Stowarzyszenia wzięła udział w koncercie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, który odbył się w Bytomskim Centrum Kultury – pt. "The Rogal Pop Classix Night".

Koncert, w którym wzięli udział światowej sławy artyści: Daniel von Lison ( wirtuoz organów elektronicznych),  Silvio d"Anza (tenor), Katarzyna Dittwald (sopran) oraz Michael Makarow (skrzypek), zorganizowany został w ramach Ogólnopolskiej Kampanii "Razem zadbajmy o piękno i zdrowie" przez Panią Barbarę Dziuk, radną Sejmiku Województwa Śląskiego. W tym też dniu, wszystkie chętne panie mogły skorzystać z wszelkiego rodzaju usług  prozdrowotnych, badań i konsultacji lekarskich, kosmetycznych itp. oferowanych w "Miasteczku zdrowia".


 

20.03.2014r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

 

Na posiedzeniu Zarządu m.in.dyskutowano na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Bobrowniki na lata 2014-2012.

Od 17.03 2014r. do 11.04.2014r. trwać będą  konsultacje społeczne w tej sprawie. Dokument można pobrać ze strony www.bobrowniki.pl/strategia lub otrzymać do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

Omówiono także, przedstawione przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 propozycje inwestycji strategicznych rekomendowanych przez Zarząd do dofinansowania w ramach RPO WSL. Rekomendowane przedsięwzięcia dotyczą infrastruktury drogowej, kolejowej oraz przebudowy niektórych dróg wojewódzkich i krajowych.

Duże emocje wzbudziła planowana budowa zakładu termokatalicznego przetwarzania odpadów z tworzywa sztucznego w Wojkowicach, w bliskim  sąsiedztwie Rogoźnika.  Uzgodniono negatywne stanowisko Stowarzyszenia w tej kwestii - ( Prezes przygotuje oficjalne pismo do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Sosnowcu).

Pani prezes zaprosiła również na spotkanie z aktorem Piotrem Grabowskim, w ramach spotkań w Dworku - "Wieczór z gwiazdą" (24.03.) oraz na wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku - „Życie i twórczość Czesława Miłosza” (Dr Małgorzata Wójcik-Dydak – adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury Polskiej - 26.03.)

  

KWIECIEŃ 2014r. Fot. J.Waler

 

1.04.2014r. - Informacja w sprawie połączenia kolejowego do Pyrzowic.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odstąpiły od umowy z niemiecko – polskim konsorcjum na projektowanie nowej linii do lotniska w Pyrzowicach. Powodem decyzji jest blisko 2,5 roczne opóźnienie konsorcjum wykonującego prace projektowe i pozyskującego niezbędne decyzje. Mimo wezwań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, konsorcjum, którego liderem jest Pöyry Infra GmbH przez 900 dni nie uzupełniło dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji środowiskowej. To jeden z najważniejszych dokumentów pozwalających na przeprowadzenie inwestycji. Oznacza to, że nowa linia w projektowanym kształcie nie powstanie!

Zarząd Stowarzyszenia: SIEMONIA-PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ dziękuje Wszystkim, którzy współpracowali i wspierali Stowarzyszenie  w działaniach na rzecz zmiany przebiegu kolei regionalnej z Katowic do lotniska w Pyrzowicach. Cieszymy się, że rzetelne argumenty, konsekwencja, stanowczość  i determinacja we wspólnym działaniu przyniosły w końcu zamierzony efekt i  nasz trud nie poszedł na marne.

W tym miejscu należy wspomnieć o śp. Zofii Krzykawskiej, która od 2009r. niestrudzenie, z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem sprawie, broniła  mieszkańców Gminy Bobrowniki przed realizacją tej inwestycji. Dziś, ojców sukcesu będzie z pewnością wielu, tym bardziej uzasadnione jest zwrócenie uwagi na zasługi w tej kwestii, właśnie śp. Zofii Krzykawskiej. A tych, którzy być może nie wiedzą lub nie pamiętają już, jak wyglądała batalia "o kolej" zapraszamy do Zakładki: Kolej regionalna- kalendarz wydarzeń - warto przypomnieć sobie najistotniejsze fakty.

 

14.04.2014r. - Dom Kultury w Siemoni - wieczór autorski Edwarda Kramarczyka.

W wieczorze autorskim Pana Edwarda Kramarczyka - " Malowane łowy",  podczas którego zaprezentowane zostały obrazy o tematyce łowieckiej, wzięli udział również członkowie naszego Stowarzyszenia: Joanna Waler, Wiesława Furgacz, Jerzy Gadaczek i Jacek Kłosiński. Organizatorem spotkania byli Katarzyna i Grzegorz Cofałowie.

 

25.04.2014r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Obrady Zarządu zdominowała dyskusja nad informacją o odstąpieniu od budowy planowanego połączenia kolejowego do Pyrzowic, o co od 2010r. "walczyło" Stowarzyszenie. Następnie omówiono planowane inwestycje na terenie Gminy. Zastanawiano się,  czy to planowane działania czy tylko przedwyborcza aktywność? Niezależnie od tego, dobrze, że podejmowane są działania służące mieszkańcom. Zwrócono też uwagę na obowiązujący od 1 kwietnia nowy harmonogram odbioru śmieci i  przedłużenie do 31.03.2015r obecnie obowiązującej ceny za wodę i ścieki. Ubolewano nad tym, że wciąż, mimo naszych starań,  nie udało się doprowadzić bulodromu w Siemoni do użytkowania.

Pani prezes zachęcała  zainteresowanych do udziału w obradach  XL Sesję Rady Gminy Bobrowniki ( 30.04.)


 


 

MAJ 2014r. Fot. J.Waler

 

15.05.2014r. -  "ŚWIĘTO POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI"


15 maja  obchodzimy "Dzień Polskiej Niezapominajki" -  święto przyrody mające na celu promowanie jej walorów i stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Święto to, ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji. W myśl niezapominajkowej zasady - szczególnie tego dnia, nie zapominamy o bliskich, przyjaciołach i znajomych.

Fot. J.Waler

Z tej też okazji, w Domu Kultury w Siemoni przygotowaliśmy spotkanie i słodki poczęstunek z „niezapominajkowym” przesłaniem – nie zapomnij o mnie! I nie zapomnieliśmy również o "naszej' Zosi - Zosi Krzykawskiej. Tego dnia złożyliśmy kwiaty  i zapalili znicze na grobie śp. Zofii Krzykawskiej, po czym udaliśmy się na mszę św. odprawianą  w Jej intencji.

"Niezapominajki pomagają pamiętać" - niech więc ten nieśmiały, skromny, niebieski kwiatek

- symbol pamięci i miłości, zagości na trwale w naszych ogrodach i na naszych balkonach.

Anglicy mają swoje ulubione hiacynty, Francuzi - konwalie, Holendrzy - tulipany.

A Polacy mają swoje......niezapominajki. Może staną się naszymi narodowymi kwiatami?

 

Dom Kultury w Siemoni - Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Na zebraniu z inicjatywy Jana Gwoździa zaproponowano zorganizowanie "spotkania sobótkowego" u podnóża Góry Korzystnej, co przyjęto z aprobatą wszystkich zebranych. Zapoznano się również z bogatym kalendarzem imprez organizowanych w maju w Gminie, a mianowicie:

19 maja – „Wieczór z Gwiazdą” w Dworku w Dobieszowicach ( godz. 18.00) – Paweł Królikowski

23 maja – VI Biesiada Zespołów Śpiewaczych i Folklorystycznych ( Twardowice – godz. 17.00)

24 maja – Obchody 80-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich z Dobieszowic.

30-31 maja – Zlot Motocykli w Parku w Rogoźniku ( m.in.występ zespołu Proletariat)


20.05.2014r. - Dom Kultury w Siemoni - Spotkanie  w sprawie organizacji Siemoniady.

Pani Joanna Waler i Jacek Kłosiński spotkali się  z Radą Sołecką, prezesem Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej i prezesem stowarzyszenia "Lepsza Gmina" w celu omówienia przygotowań do Siemoniady.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia zaproponowali  współuczestnicto w organizacji SIEMONIADY, poprzez przeprowadzenie  rozgrywek w "Petanque boule" – gry towarzysko-sportowej, propagowanej na terenie Gminy Bobrowniki przez nasze Stowarzyszenie oraz  Sekcję „Petanque boule” Klubu Sportowego „Płomień”  z Sączowa. Omówiono wszystkie szczegóły organizacyjne i rozdzielono zadania.


24.05.2014r. - Sportowy piknik na "Orliku" w Sączowie.

Klub Sportowy "Płomień" wspólnie z Urzędem Gminy Bobrowniki  przygotował dla mieszkańców gminy wiele atrakcji. W piekącym słońcu, odbyły się rozgrywki w siatkówkę. Niestety, kilka godzin później, już turniej gry w bule rozegrano w ulewnym deszczu. Na szczęście, mimo kapryśnej aury, nie zabrakło emocji..... i  prawdziwie rodzinnej atmosfery.

W organizacji  turnieju gry w bule wzięli udział członkowie naszego Stowarzyszenia, będący jednocześnie członkami Sekcji Petanque, utworzonej  przy Klubie Sportowym "Płomień".


30.05.2014r. - "Tropem Kolberga" - etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego.

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie przeprowadziły etnograficzne badania terenowe pt. "Tropem Kolberga". Etnografowie, Panie: Urszula Batko i Agnieszka Tuszyńska - badały teren Siemoni. Tematem badań były  obrzędy doroczne i rodzinne. W spotkaniu z etnografami  wzięli udział  również członkowie naszego Stowarzyszenia.

 

 


 

CZERWIEC 2014r. Fot. J.Waler

 

9.06.2014r. - Spotkanie sobótkowe u podnóża Góry Korzystnej w Siemoni.

Mieszkańcy Siemoni - członkowie i sympatycy Stowarzyszenia S - PTP spotkali się u podnóża Góry Korzystnej z okazji Zielonych Świątek. Jak na sobótkę przystało, nie zabrakło tradycyjnego, ogromnego ogniska. No i wesołej zabawy - ze śpiewem, tańcami i ....grą w bule!  Niezwykle gorący wieczór, nie tylko ze względu na palące się ogromne ognisko, upłynął wszystkim miło i sympatycznie.

Fot. J.Gwóźdź

14.06.2014r. - SIEMONIADA

14 czerwca w Siemoni, na placu przy Gimnazjum Publicznym im. J.Piłsudskiego bawiliśmy się kolejny już raz na  Siemoniadzie. Stowarzyszenie S-PTP organizowało grę w bule, która to, mimo niesprzyjających warunków pogodowych, jak zwykle cieszyła się dużym zainteresowaniem. Nie zabrakło też wielu innych atrakcji i .... nagród dla zwycięzców konkurencji sportowych.

Turniej gry w bule.

Fot. J.Gwóźdź

27.06.2014r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

Prezes Stowarzyszenia przekazała uczestnikom posiedzenia  informacje o publikacjach w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, dotyczących nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który stanie się aktem prawa miejscowego 30 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Następnie zrekapitulowano prace Zarządu wykonane w pierwszym półroczu nowej kadencji.  Skarbnik p. Leszek Fałek przekazał informacje dotyczące aktualnego stanu finansów, na podstawie przygotowanego szczegółowo sprawozdania za okres pierwszego półrocza.  Okazuje się, że nie wszyscy członkowie stowarzyszenia opłacają obowiązkowe składki członkowskie. Zastanawiano się, jak zmotywować członków stowarzyszenia do wywiązywania się ze swoich obowiązków członkowskich.

Pani Prezes przekazała zaproszenie na obchody Dni Gminy Bobrowniki, które odbywać się będą na stadionie KS Orzeł w Bobrownikach w dniach 28 i 29 czerwca ( wystąpia m.in. zespoły Loka, O!Ela, T.Love i S.O.S.)

Kończąc oficjalne posiedzenia Zarządu, Pani Prezes zaprosiła członków Zarządu na spotkanie plenerowe, podczas którego m.in. rozegrano mini -turniej gry w bule,  tym samym kończąc sympatycznie, w duchu sportowej rywalizacji I - półrocze nowej kadencji.

 


 

 

LIPIEC - SIERPIEŃ  2014r.


Fot. J.Waler

 

- PRZERWA WAKACYJNA-

 


 


WRZESIEŃ 2014r. Fot. J.Waler

 

 

6.09.2014r. -  VII Piknik Środowiskowy  na Orliku w Sączowie.


Członkowie Zarządu Stowarzyszenia z Sekcji Petanque przy Klubie Sportowym Płomień przygotowali turniej gry w bule, który tradycyjnie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Rozgrywkom sprzyjała piękna, słoneczna pogoda i znakomita atmosfera. Dlatego, mimo wielu atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy chętnych do gry w bule  nie brakowało, a nagrody ufundowane przez Klub Sportowy "Płomień" zachęcały do sportowej rywalizacji bez względu na wiek.

 

10.09.2014r. -  Gimnazjum Publiczne w Siemoni.


W ramach współpracy  z Gimnazjum Publicznym w Siemoni, w promowaniu aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, Stowarzyszenie zorganizowało rozgrywki w Petanque boule dla uczniów w ramach zajęć z wychowania fizycznego. Młodzież ochoczo i z dużym zaangażowaniem uczestniczyła w zawodach, co bardzo ucieszyło organizatorów.

 

12.09.2014r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.

 

Na posiedzeniu Zarząd  dyskutował nad Wieloletnim Planem Współpracy Gminy Bobrowniki z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami na lata 2015-2017, który zatwierdzony został uchwałą na sesji 11.09.14r. Ponadto omówiono kwestię utworzenia Strefy Ograniczonego Użytkowana dla Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach ( utworzenie  strefy zatwierdzono 24.08.14r. na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego). Obszar ograniczonego użytkowania ma na celu zapobieganie  szkodliwym skutkom hałasu, ale jednocześnie nakłada na mieszkańców ograniczenia w remontach i inwestycjach.

Członkowie Zarządu kontynuowali również prace przygotowawcze związane z  organizacją wystawy starych fotografii pt. "Znalezione na strychach i w starych szufladach".

 

17.09.2014r.  - Spotkanie z wizytatorami d/s ewaluacji oświaty

Na zaproszenie Pani Jolanty Holzheimer - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Siemoni, prezes Stowarzyszenia - Pani Joanna Waler wzięła udział w spotkaniu z wizytatorami d/s ewaluacji zewnętrznej, którzy chcieli uzyskać pełny obraz funkcjonowania szkoły. Dlatego oprócz rozmów  z dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzicami, chcieli również zasięgnąć opinii przedstawicieli instytucji i organizacji,z którymi szkoła na co  dzień współpracuje. Wypływające, z prawie  2-godznnego spotkania wnioski, zamieszczone będą w  raporcie opublikowanym na platformie internetowej www.npseo.pl.

 

22.09.2014r.  -  I - sza rocznica śmierci Śp. Zofii Krzykawskiej

Członkowi Zarządu w  I-szą rocznicę śmierci Śp.Zofii Krzykawskiej uczestniczyli we mszy świętej sprawowanej w Jej intencji. Złożyli  również wiązankę kwiatów na Jej grobie i zapalili znicze.

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci"  - Wisława Szymborska


23.09.2014r. -  Zebranie wiejskie w Siemoni.


Tegoroczne zebrania wiejskie w Gminie przebiegały w atmosferze zbliżających się wyborów samorządowych. Nie inaczej było w Siemoni. Obecny na zebraniu Wójt Gminy Bobrowniki - Pan Arkadiusz Ziemba podsumował obszernie kończącą się kadencję 2010- 2014. Oczywiście, ze zrozumiałych względów gros wystąpienia zajęły sukcesy i osiągnięcia, niestety o sprawach mniej pozytywnych mówiono niewiele, albo wcale.Tak więc dowiedzieliśmy się, że na 2,5 tysiąca gmin z całej Polski - nasza Gmina w rankingu podsumowującym kadencję zajęła 267miejsce!

Ponadto posiadamy najniższy poziom zadłużenia i najniższe wydatki na administrację w powiecie będzińskim. Skutecznie też aplikowaliśmy o środki zewnętrzne, gdyż aż 40 mln zł. wyniosła wartość inwestycji realizowanych z tej puli.  Pomimo tak dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, stan finansów Gminy nie uległ znacznemu pogorszeniu i Gmina posiada u progu nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej potężne możliwości rozwojowe. A więc jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.

Na zebraniu, podobnie jak w pozostałych sołectwach rozdysponowano środki z Funduszu Sołeckiego. Siemonia miała do dyspozycji ok.23 tys.zł. Mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć 8 tys. na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP, 6 tys.na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum Publicznego. Na zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich przeznaczono 4 tys. a kolejne 4tys. na organizację imprez integracyjnych  - zimowej i letniej Siemoniady. Na doposażenie Domu Kultury przeznaczono 1tys. zł (zakup antyram i sztalug na wystawy).

 

24.09.2014r. - Uroczystości pogrzebowe Śp. Bogusławy Katolik.

24 września wzięliśmy udział  w uroczystościach pogrzebowych Śp.Bogusławy Katolik - z którą Zarząd Stowarzyszenia S - PTP miał  przyjemność przez ostatnie kilka lat współpracować w Domu Kultury w Siemoni.

Pani Bogusia była osobą niezwykle skromną, ciepłą i wrażliwą -  zawsze życzliwa ludziom. Mimo różnych przeciwności losu, potrafiła cieszyć się życiem i tę radość  przekazywać innym. Niestety, zbyt szybko odeszła od nas. Będzie nam bardzo brakowało Jej przyjaźni i ... uśmiechu. Tak trudno uwierzyć w to, że już Jej nie  zobaczymy.

"Człowiek odchodzi, ale na szczęście pozostaje - pamięć!"

 

27.09.2014r. -  Jubileusz 85-lecia Koła Gospodyń Wiejskich z Siemoni.

55-lecie istnienia Zespołu Śpiewaczego "Siemonianki"


27września 2014r. obchodziliśmy uroczyście Jubileusz 85-letniej działalności Koła Gospodyń Wiejskich z Siemoni i 55-lecie istnienia Zespołu Śpiewaczego "Siemonianki".

Święto rozpoczęła uroczysta msza święta, po której zaproszono gości do Domu Kultury w Siemoni. Wśród nich znaleźli się: Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, władze samorządowe gminy Bobrowniki z Wójtem Gminy-  Arkadiuszem Ziembą na czele, nadto Radni Gminy, Powiatu i przyjaciele Koła. Oczywiście - nie zabrakło też  przedstawicieli naszego Stowarzyszenia. Oprócz licznych gratulacji - m.in. od Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego oraz Starosty Powiatu Będzińskiego Panie otrzymały także szczególne wyróżnienie – Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi na polu kultury ludowej. Wójt Gminy ofiarował na ręce Pani Prezes specjalnie przygotowaną na tą okoliczność publikację jubileuszową, opracowaną na podstawie Kroniki Koła prowadzonej przez wiele lat przez Państwa Możdżeń.

Następnie razem z Przewodniczącą Rady Gminy, Katarzyną Cofałą, odznaczył Panie, które szczególnie zasłużyły się podczas wieloletniej pracy w Kole. Pamiątkowe medale otrzymały: Helena Brzeska, Zofia Możdżeń, Halina Mańka, Antonina Zawodniak, Henryka Tajer, Stanisława Czerska, Irena Kadłubiec, Danuta Dyszy, Irena Mańka, Henryka Nabrdalik oraz obecna prezes KGW – Alina Szaleniec.

Postanowiono również  uhonorować za wiele lat pracy na rzecz folkloru i kultury ludowej mieszkankę Siemoni, emerytowaną Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Teresę Niedbałę.

Po części oficjalnej nadszedł czas na gratulacje, kwiaty i wyrazy uznania za tak wytrwałą działalność. Każdy uczestnik uroczystości otrzymał na pamiątkę folder oraz kalendarz na 2015 rok ze zdjęciami zespołu.

 


 

PAŹDZIERNIK 2014r. Fot. J.Waler

 

6.10.2014r. -  Spotkanie z Panią Dorotą Falkowską - Adamiec.

Pani Joanna Waler - Prezes Stowarzyszenia spotkała się w Domu Kultury w Siemoni  z Panią Dorotą Falkowską - Adamiec, by omówić szczegóły organizacji wystawy prac Artystki.  Uzgodniono termin wernisażu ( 14.11.2014r.) i wszystkie niezbędne szczegóły organizacyjne.

 

11.10.2014r. -  Uroczystości pogrzebowe ks. kanonika Tadeusza Strzelczyka.

8 października 2014 roku, po ciężkiej chorobie - w 78 roku życia i 53 roku kapłaństwa - odszedł do Pana ks. kan. Tadeusz Strzelczyk. Przez ponad 30 lat był proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Siemoni. Od 2011 roku, z chwilą ukończenia 75 roku życia, przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Domu św. Józefa w Będzinie.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie....

Uroczystości pogrzebowe, w których to, oczywiście wzięliśmy udział, odbyły się w sobotę - 11 października br. w  Kościele Parafialnym  pw. Wszystkich Świętych w Siemoni, a przewodniczył im Ks. Bp Grzegorz Kaszak. Śp. ks. Tadeusz Strzelczyk, zgodnie ze swoją wolą,  pochowany został  na cmentarzu parafialnym w Siemoni. "To był kapłan, który w służbie Bożej się nie oszczędzał" - mówił w słowie pożegnania ks. Marek Wyjadłowski, obecny proboszcz siemońskiej parafii żegnając swojego poprzednika.

W pamięci parafian zapisał się jako dobry gospodarz remontujący zabytkową świątynię oraz gorliwy duszpasterz troszczący się o powierzone owce. W słowie pożegnania mówili o nim "ciągle z zapałem, nowymi pomysłami, zawsze w biegu". I dodawali "Pamiętamy jego wspaniałe homilie – te tłumaczące istotę Ewangelii, ale także te patriotyczne. Zwłaszcza gdy zapominaliśmy o dewizie naszych przodków "Bóg, honor, Ojczyzna". Wtedy grzmiał do nas z ambony i nadawał kierunek, przypominając o wartościach obowiązujących każdego chrześcijanina i Polaka".

Fot. www.diecezja.sosnowiec.pl

17.10.2014r. - Inauguracja sezonu artystycznego 2014/2015 w Bobrownikach.


17 października 2014r.  w nowo wyremontowanej, wypełnionej po brzegi  sali widowiskowej Domu Kultury w Bobrownikach, odbyła się inauguracja nowego sezonu artystycznego 2014/2015, w której to oczywiście, uczestniczyli również członkowie naszego Stowarzyszenia.

W pierwszej części wieczoru z mini recitalem wystąpiła znana wokalistka sceny muzycznej Irmina Barczewska – Garus. Jednak najistotniejszym wydarzeniem był zaprezentowany spektakl filmowo teatralny „Brat naszego Boga” wg dramatu Karola Wojtyły, w reżyserii znanego aktora polskiej sceny teatralnej i filmowej ARTURA DZIURMANA. Spektakl wystawiony został przez krakowską SCENĘ MOLIERE. W rolę główną wcielił się aktor Teatru Słowackiego Maciej Jackowski, zaś w pozostałe role - aktorzy scen krakowskich jak również aktorzy niewidomi i słabo widzący. To widowisko o wciąż aktualnej tematyce dotyczącej miłości, idei miłosierdzia i pomocy drugiemu człowiekowi, o dylematach życiowych wyborów, pełne pokory, prostoty i lojalności wzbudziło w widzach wiele emocji, wzruszeń, ciepła i ekscytacji.

To był wspaniały wieczór, który na długo pozostanie w sercach i pamięci widzów.

Fot. Jan Polakowski

 

23.10.2014r. - Wystawa starych fotografii - "Znalezione na strychach i w starych szufladach"

Stare pożółkłe fotografie, kawałek papieru - dokument, rachunek, widokówki, świadectwa, stara gazeta czy inne materiały archiwalne, z pozoru niepotrzebne, pochowane gdzieś w starych szufladach i na strychach naszych domów, nie rzadko, niestety, wyrzucane do śmietnika - przywołują lata, które minęły i być może zatarły się już w naszej pamięci. Mogą  one jednak ożyć, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki - więc ocalmy je od zapomnienia - dla nas i przyszłych pokoleń.

To właśnie zainspirowało nas do zorganizowania wystawy, której celem  jest przybliżenie wszystkim, obecnie żyjącym, historii naszej okolicy, tradycji rodzinnych  i zwyczajów ludowych. Dzięki zebranym,  pamiątkowym już fotografiom, możemy wyobrazić sobie, jak żyło się naszym przodkom kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu i, co jest szczególnie ważne, przekazać tę wiedzę kolejnym pokoleniom.

Naprawdę warto obejrzeć te, często wyszperane na strychu, czy na  dnie starej szuflady, cenne pamiątki, bo to w nich właśnie drzemie cząstka naszej historii i czeka, aż ją zbudzimy, odkurzymy i .... ocalimy od zapomnienia - dla nas i przyszłych pokoleń.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu i organizacji wystawy.

 


 

LISTOPAD 2014r. Fot. J.Waler

 

 

3.11. 2014r. - Dom Kultury w Siemoni. Posiedzenie Zarządu S-PTP.


Tematem przewodnim zebrania była organizacja wernisażu prac Pani Doroty Falkowskiej-Adamiec. Po wyszczególnieniu zadań do wykonania, uzgodniono szczegółowo kto i co zobowiązuje się wykonać. Uzgodniono, że przygotowanie sali i eksponatów do wystawy  należy rozpocząć już 12 listopada, by wykonać to należycie. Jak zwykle - wszyscy członkowie Zarządu spisali  się na medal i wszystko udało się przygotować ...perfekcyjnie.

Ponadto omówione zostały sprawy finansowe Stowarzyszenia - skarbnik przedstawił aktualny stan konta i poniesione wydatki. Zapoznał też członków Zarządu z raportem dotyczącym wywiązywania się członków Stowarzyszenia z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

14.11.2014r. - Wernisaż wystawy malarstwa Doroty Falkowskiej-Adamiec

 

14 listopada 2014r. w Domu Kultury w Siemoni miało miejsce szczególne wydarzenie - została uroczyście otwarta wystawa malarstwa Pani Doroty Falkowskiej-Adamiec pt. " IMPRESJE I DYGRESJE" .

Wydarzenie to spowodowało, że do Siemoni przyjechało wielu znamienitych przedstawicieli kultury i sztuki - przyjaciół i znajomych artystki. Wszyscy, bez wyjątku,  zachwyceni byli wspaniałymi pracami artystki.

Gospodyni wieczoru - Pani Joanna Waler przedstawiła licznie zebranym,  życiorys artystyczny i dokonania Artystki. W tym miejscu warto nadmienić, że Pani Dorota Falkowska-Adamiec za swoją bogatą twórczość artystyczną została uhonorowana wieloma nagrodami i wyróżnieniami - m.in. złotą odznaką Związku Polskich Artystów Plastyków, nagrodą w dziedzinie kultury "Muza 97". Została też "Bytomianką Zimy 2009r."

Odznaczona została również Orderem Św. Stanisława III klasy. Orderem ustanowionym w 1795r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mimo, tak długiej historii tego orderu niewielu kawalerów i dam może poszczycić się tym wyjątkowym odznaczeniem . Wśród tych wyjątkowych osób  jest niewątpliwie nasza Artystka - serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych nagród i wyróżnień.

Więcej informacji w Zakładce: Działalność Kulturalna i nie tylko.

Dorota Falkowska - Adamiec 

GRUDZIEŃ 2014r.  Fot. J.Waler

 

18.12.2014r. - Spotkanie opłatkowe w Domu Kultury w Siemoni.

 

"Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.

Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
dzień, który już każdy z nas zna od kołyski."

Koło Gospodyń Wiejskich w Siemoni wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną, Radą Sołecką i Stowarzyszeniami: "Lepsza Gmina" oraz "Siemonia - Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość " zaprosiło mieszkańców Siemoni  18 grudnia 2014r. do Domu Kultury  na  spotkanie opłatkowe. Bardzo licznie zgromadzonych gości przywitały kolędy i pastorałki w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego "Siemonianki " pod kierownictwem Pana Jana Gwoździa oraz wokalistki Kseni Mazan. Nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw przygotowanych specjalnie na tę okazję przez organizatorów. W bardzo miłej, świątecznej atmosferze składano sobie wzajemnie życzenia i jak tradycja nakazuje, łamano się opłatkiem.

Fot. J.Gadaczek 
Start Działalność S-PTP - kalendarium