STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Ciekawostki przyrodniczo-ekologiczne
Email Drukuj PDF
Spis treści
Ciekawostki przyrodniczo-ekologiczne.
PRZYRODA
EKOLOGIA
KAMPANIE I INNE PROJEKTY
PTAKI WOKÓŁ NAS
DRZEWA CAŁKIEM BLISKO NAS
RÓŻNE
Wszystkie strony

 

2010 r - Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej.

Wprawdzie rok 2010 dobiegł już dawno końca, ale pewnie niewielu z nas wie,że został ustanowiony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej.

Różnorodność biologiczna czyli bioróżnorodność to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych.Celem tych obchodów było podniesienie świadomości społeczeństwa dotyczącej różnorodności biologicznej oraz zwrócenie uwagi na ciągły spadek liczby gatunków na świecie.

Różnorodność biologiczna Ziemi jest nadal bardzo słabo poznana.Bioróżnorodność Polski na tle innych krajów europejskich jest dość bogata. Wpływ na to ma położenie geograficzne i związana z nim urozmaicona budowa geologiczna, zróżnicowana rzeźba terenu, klimat, zachowane jeszcze na dość znacznych obszarach tradycyjne, ekstensywne rolnictwo oraz nierównomierne uprzemysłowienie i urbanizacja kraju. Mimo to jest ona zagrożona i wymaga ciągłej ochrony,szczególnie teraz kiedy wzrasta presja urbanizacyjna i postępuje zabudowa mieszkaniowa oraz rozbudowują  się sieci komunikacyjne - autostrady, kolej szybka itd, a rolnictwo wielkoobszarowe wypiera tradycyjne formy użytkowania gruntów rolnych. Wskutek tego przyroda uległa znacznej degradacji.

Każdego roku 22 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej.

 


 

 

2011r - Międzynarodowy Rok Lasów

To kolejny pro-ekologiczny temat podjęty przez ONZ na rok 2011.

Równolegle,w roku bieżącym rozpoczęły się także ONZ-owskie obchody Dekady Pustyni i Walki z Pustynnieniem 2010-2020.

Rok Lasów oraz jego  główne przesłanie "Lasy dla ludzi" mają podkreślić, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu prawie 7 miliardów ludzi na świecie. ONZ apeluje, żeby chronić lasy przed dalszą rabunkową wycinką i degradacją.W wielu rejonach świata likwiduje się bowiem lasy dla rolnictwa i przemysłu. Skutki są opłakane: powodzie, erozja gruntu, susza, utraty terenów, które są naturalnymi siedliskami wielu gatunków roślin i zwierząt.

 

Na terenie województwa śląskiego lasów na szczęście nie brakuje. Mamy tutaj aż 62 rezerwaty przyrody i 63 użytki ekologiczne, jest osiem parków krajobrazowych, cztery obszary chronionego krajobrazu, 16 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i pięć stanowisk dokumentacyjnych.
Obszary prawnie chronione stanowią 22 proc. powierzchni naszego województwa, a lasy publiczne i prywatne zajmują 30-35 proc. jego terenu.

Obchody Międzynarodowego Dnia Lasów są okazją, by mówić o korzyściach jakie dają nam lasy.   Leśnicy  woj. śląskiego przygotowują z tej okazji wiele niespodzianek: wystawy,dni otwarte,konkursy,wycieczki,festyny, wspólne sadzenie drzew. Mamy już kalendarzową wiosnę, warto więc wybrać się na wycieczkę do lasu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspólnie z Dziennikiem Zachodnim i Vattenfalem prowadzi od 2006r akcję, której celem jest zasadzenie w lasach woj. śląskiego w ciągu 10 lat około miliona drzew! Co roku w ramach tej akcji sadzi się około 100 tysięcy drzew!!!

 


 

 

2011r. -  Rok Turystyki Rodzinnej

Zarząd Główny PTTK  ogłosił rok 2011 - Rokiem Turystyki Rodzinnej. 

Projekt ma wspierać różne formy aktywności fizycznej, w której bierze udział cała rodzina.

Ponadto Towarzystwo PTTK utworzyło stronę internetową www.rodzina.pttk.pl na której zamieszczane są wszystkie informacje związane z przedsięwzięciami realizowanymi centralnie, jak i przez lokalne oddziały, koła i kluby PTTK.

PTTK w ramach projektu realizuje m.in. cykl „ Rodzina na turystycznym szlaku”, który prezentuje ciekawe formy spędzania wolnego czasu. W ramach projektu ustanowiono również specjalne odznaki turystyczne dla całych rodzin, opracowany został poradnik, w którym zawarto niezbędne wskazówki, które warto poznać zanim wyruszy się z rodziną na wyprawę.

 


 

Czas na śmieciową rewolucję!  - Kampania społeczna "Życie po śmieciach"

 


Program " Życie po śmieciach"  to kampania ekologiczna realizowana przez Fundację "Edukacja bez granic" i telewizję TVS, patronem medialnym kampanii jest "Dziennik Zachodni"a  współfinansowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Twarzą kampanii została bardzo popularna na Śląsku aktorka - Joanna Bartel.  Jej głównym celem jest uświadomienie wszystkim mieszkańcom Śląska jak ważna jest ochrona środowiska, poprzez stworzenie takiej gospodarki odpadami, by w większym niż dotychczas stopniu były one poddawane utylizacji i recyklingowi.

W Polsce aż 86% śmieci trafia na wysypiska, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej już tylko 47%. Musimy zrozumieć, że składowanie odpadów to zło konieczne. Powinny one być wykorzystane w procesach recyklingu a nawet jako surowiec energetyczny. Składowanie nie daje żadnego pożytku, wręcz przeciwnie-negatywnie wpływa na powietrze, glebę i wodę.

W woj.śląskim wytwarzanych jest ponad 13% wszystkich śmieci komunalnych w kraju, to 1,5 mln ton rocznie, które lądują na wysypiskach. Niestety, na dzikich wysypiskach śmieci, których wokół nas nie brakuje. Wystarczy wybrać się do lasu. W całym kraju na dzikie wysypiska trafia 30%odpadów. "Tylko " ponad 8 mln zdezolowanych, bezużytecznych,samochodowych wraków zalega w różnych miejscach całego kraju!

Jeżeli Polska nie dostosuje się do unijnych dyrektyw, grożą jej ogromne finansowe kary. W Komisji Ochrony Środowiska trwają prace nad nowelizacją przestarzałej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, gminy będą  musiały wynająć firmę, która odbierze śmieci i je zutylizuje.Takie firmy będą wybierane w drodze przetargu.Każde gospodarstwo domowe będzie płacić stałą kwotę na jednego mieszkańca domu. Ponieważ taka opłata będzie obowiązkowa, zryczałtowana i niezwiązana z ilością produkowanych śmieci, nie będzie potrzeby ich wyrzucania gdzie popadnie.Opłata wnoszona przez mieszkańców do gmin, zastąpi kwoty wnoszone obecnie na rzecz firm wywożących śmieci.

Projekt " Życie po śmieciach" ma uwrażliwić mieszkańców Śląska na problemy racjonalnej gospodarki odpadami. Ma nauczyć prawidłowej segregacji śmieci, przekonywać, że spalanie w specjalnie do tego celu przygotowanych spalarniach, to proces ekologiczny,korzystnie wpływający na stan naszego środowiska.Obalić mity, które w tej kwestii narosły. Naśladujmy inne europejskie kraje, budując spalarnie śmieci, oczyszczalnie ścieków, kompostownie.

"Razem poprowadzimy  patrole ekologiczne,tropiące dzikie wysypiska śmieci i wskażemy ich alternatywy oraz przypomnimy kary, jakie za taki występek grożą. A to wszystko po to, by w pełnej równowadze utrzymać stan środowiska, w którym człowiek żyje"- zapewniają  autorzy kampanii.

Bieżące informacje na temat akcji znajdziesz w "Dzienniku Zachodnim" i na stronie internetowej:

www.slask.naszemiasto.pl/serwisy/zycieposmieciach

 


 

 

15 maja - Dzień Polskiej Niezapominajki.


"Niezapominajki to błękitne bajki, a szepczą Ci skromnie - nie zapomnij o mnie!"

 

Święto to wymyślone zostało i propagowane jest przez Andrzeja Zalewskiego z EKO-Radia, a obchodzone jest już od 2002r. (zobacz). Jego celem jest promowanie przyrody, jej walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.

Każdego 15 maja w całej Polsce organizowane są pikniki, spotkania, warsztaty ekologiczne, konkursy plastyczne, literackie, fotograficzne, wspólne sadzenie drzew, krzewów.

Fot. J.Waler

Pomysłów na uczczenie tego święta jest wiele. Wszystko zależy od naszej chęci i kreatywności.

I wszystko róbmy w myśl niezapominajkowej zasady – „Nie zapomnij o mnie!”.

Nie zapomnijmy o bliskich, przyjaciołach, znajomych, przyrodzie....i oczywiście nie zapomnijmy sami o sobie.

Niech nieśmiały, skromny, niebieski kwiat - symbol pamięci i miłości, zapanuje w tym dniu  w naszym kraju.

(Niezapominajka to kwiat leśny, występujący też na obszarach podmokłych, moczarach, łąkach. Hodowany jest również w ogródkach, na balkonach i tarasach. W Polsce rośnie kilkanaście gatunków, a na całym świecie - ok. 80. Najłatwiej spotkać niezapominajkę błotną (Myosotis palustris), leśną (Myosotis sylvestris) i - głównie w ogrodach - alpejską (Myosotis alpestris))

(Źródło: www.niezapominajki.pl)


5 czerwca - Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 r. i obchodzone jest corocznie 5 czerwca dla przypomnienia i upowszechnienia głównych haseł konferencji " Mamy tylko jedną Ziemię" - dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

W Polsce, dzień ten obchodzony jest oficjalnie od 1990 roku, co roku w innym województwie. Umożliwia to regionom prezentację dokonań na rzecz poprawy stanu środowiska i inspiruje do dalszych działań na rzecz ochrony przyrody i ekologii.

Udział w inicjatywie może wziąć każdy z nas - wystarczy posprzątać okolicę, posadzić drzewa czy pojechać do pracy rowerem, a nie samochodem.
18 czerwca -  Dzień Europejskiego Protestu Przeciwko GMO

W tym dniu, nie tylko w Europie, ale na  całym świecie odbywają się liczne manifestacje, których celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec rozprzestrzeniania się organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz informowanie społeczeństwa o zagrożeniach związanych z GMO.

GMO (z ang. genetically modified organisms) czyli genetycznie modyfikowane organizmy to rośliny, zwierzęta i drobnoustroje, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka. Rekombinacja DNA i inne pokrewne techniki pozwalają utworzyć w laboratoriach organizmy o odmiennych właściwościach niż macierzysty gatunek.

GMO stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska naturalnego, rolnictwa i lokalnej ekonomii.

W Unii Europejskiej 172 duże regiony i około 4500 mniejszych regionów, zadeklarowało się jako strefy wolne od GMO.

Na przykład strefami wolnymi od GMO ogłosiły się: w Anglii 44 hrabstwa (14 milionów mieszkańców); cała Grecja; we Francji 14 z 21 regionów (3/4 Francuzów chce całkowitego moratorium na GMO w rolnictwie); Włochy: 90% powierzchni; cała Austria i cała Polska.

W Polsce, wszystkie Sejmiki Województwa podpisały deklaracje tworzące strefę wolną od GMO. Aktywna postawa samorządów, organizacji rolniczych i ekologicznych doprowadziła do podpisania przez Rząd RP ustawy w dniu 27 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. Wprowadza ona zakaz sprzedaży nasion genetycznie zmodyfikowanych oraz upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych.

Rząd polski dopuszcza natomiast możliwość importu żywności genetycznie zmodyfikowanej spoza Unii Europejskiej oraz sprowadzania jej z krajów członkowskich UE pod warunkiem wyraźnego jej znakowania i bez dalszej możliwości jej przetwarzania w kraju. Popiera również prowadzenie prac w zakresie zamkniętego użycia GMO, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa. Poparcie to jest związane z korzyściami, jakie płyną z takich badań oraz ze względu na wysoki poziom prac badawczych prowadzonych przez polskie jednostki naukowe.

Źródło: www.gmo.pl


 

WORKCAMP 2011 – EWOCA 3

Obóz promujący Gminę Bobrowniki od strony przyrodniczo-turystycznej.

W ramach wymiany młodzieży z trzech krajów europejskich:  Niemiec, Francji i Polski w Rogoźniku i Sławkowie odbył się w terminie od 21.082011r. do 3.09.2011r. Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy – Workcamp 2011 zwany projektem  EWOCA 3.

Po dwóch spotkaniach w Niemczech i Francji, w tym roku spotkanie  zorganizowano w Polsce i wzięło w nim udział 33 uczestników. O skali przedsięwzięcia świadczy chociażby fakt, że w całej Europie ma się odbyć aż trzynaście takich spotkań..

Głównym celem projektu jest interkulturalna wymiana młodzieży w ramach głównych haseł programu EWOCA 3 :

wspólne działanie,  zabawa  i   integracja.

Bazą noclegową, żywieniową i dydaktyczną w pierwszym  tygodniu spotkania był Ośrodek Międzynarodowego Miasteczka Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku, zaś  w drugim tygodniu Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie.

W trakcie pobytu uczestnikom dopisała pogoda. Doskonałą atmosferę zapewniły liczne atrakcje, które zafundowali organizatorzy. Oprócz codziennych zajęć – głównie animacji językowych, które integrowały uczestników (mimo pewnych barier językowych)  oraz warsztatów ekologicznych, uczestnicy brali udział w kilku wycieczkach autokarowych zwiedzając m.in. Szlak Nietoperzy i jeden z najstarszych na Śląsku rezerwatów przyrody – Segiet, uczestnicząc w pokazie rycerskim i w biesiadzie na Zamku Rycerskim w Będzinie, poznając wartości przyrodniczo-kulturowe Pustyni Błędowskiej, a także zwiedzając dawną stolicę Polski – Kraków i jego cenne zabytki. Nie zabrakło też turniejów sportowych, ognisk, dyskoteki, a nawet dużego festynu w Rogoźnickim Amfiteatrze w ramach Pożegnania Lata.


Jak podkreślają koordynatorzy projektu, za rok z pewnością ponownie będą starać się o organizację podobnego spotkania. Póki co, na pamiątkę pozostało sporo zdjęć, prac, a przede wszystkim ciekawych kontaktów, które zapewne będą podtrzymywane.

( Żródło: informacja i zdjęcia otrzymane od Pana Macieja Pawełczyka – koordynatora projektu.)

Post scriptum:

Co to jest "workcamp"? - Krótkoterminowe projekty dla wolontariuszy - znane na całym świecie pod nazwą Workcamp, to międzynarodowe obozy trwające zazwyczaj od 2 do 3 tygodni, przeznaczone dla młodych osób, które chcą poświęcić swój wolny czas na pracę społeczną. W workcampach uczestniczą najczęściej młodzi ludzie w wieku od 18 do 26 lat. W skład grupy wchodzą przedstawiciele różnych narodowości, którzy reprezentują kraje uczestniczące w projekcie. Językiem obowiązującym na workcampach jest zazwyczaj angielski lub język kraju, w którym odbywa się obóz.

Workcampy mają na celu integrację grupy młodych osób z różnych krajów poprzez wspólną pracę na rzecz społeczności lokalnej. Wolontariusze nie otrzymują za swoją pracę wynagrodzenia, ale doświadczenia, jakie zdobywają poprzez uczestnictwo w tego typu projektach, są bezcenne. Równie ważnym aspektem workcampów jest to, że wolontariusze nie tylko razem pracują, ale także wspólnie mieszkają, gotują i organizują sobie wolny czas. Mają też szansę na sprawdzenie się w nowej sytuacji, pogłębienie wiedzy o świecie i rozwinięcie umiejętności pracy w grupie.

Workcampy sprzyjają nawiązywaniu międzynarodowych przyjaźni i integrują ludzi, którzy bez względu na narodowość, rasę, pochodzenie czy status materialny akceptują tę formę aktywności społecznej.

Międzynarodowe obozy dla wolontariuszy organizowane są na całym świecie. Bez względu na kraj i rodzaj wykonywanego zajęcia, wszędzie obowiązują jednakowe zasady ich organizacji.

(Źródło: www.workcamps.pl - strona koordynowana przez Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu.)

W tym miejscu warto przypomnieć (piszemy o tym w zakładce Wydarzenia), że  rok 2011 ustanowiono Europejskim Rokiem Wolontariatu.(więcej)

 


 

SPRZĄTANIE ŚWIATA - 2011r

Sprzątanie świata (ang. Clean Up the World) – to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz-prezes Fundacji "Nasza Ziemia". Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994r.  Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja "Nasza Ziemia". W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie różnych organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

Hasłem przewodnim tegorocznej, osiemnastej już edycji akcji „Sprzątania Świata-Polska 2011” jest: "Lasy to życie - chrońmy je".
W ten sposób Fundacja „Sprzątanie Świata - Polska” i Fundacja "Nasza Ziemia "włączają się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ.
Termin tegorocznej akcji: 16-17-18 września 2011 roku.

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej Polaków oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling.

A więc ,  jak co roku we wrześniu rozpoczynamy  wielkie sprzątanie świata.  Zaopatrzeni w rękawice i plastikowe worki ruszamy na pobliskie skwery, ulice, wyruszamy do lasu, by pozbierać zalegające tam śmieci. Wszystko po to, by być dumnym z tego jak wiele zrobiliśmy dla ochrony naszego środowiska! Ta akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać. Szkoda, że tylko raz w roku…

Źródło: Wikipedia, Fundacja "Nasza Ziemia" 

SPRZĄTANIE ŚWIATA - 2012r.

 

Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę” to tegoroczne hasło  akcji "SPRZĄTANIE ŚWIATA " koordynowanej  i organizowanej  przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”.

Hasło to,  nawiązujące  do ludowej wyliczanki, ma  zachęcić do refleksji nad stosunkiem do otaczającego świata i tego konsekwencjami. Cudownie jest kochać przyrodę, pięknie – lubić, ale tak naprawdę wystarczy szacunek – bo, to on nie pozwala  wyrzucać śmieci do lasu czy na pobocza dróg. Szacunek - oznacza szanowanie duchowych sił przyrody i troskę o wszystkie jej elementy: ziemię, drzewa, zwierzęta, wodę, gwiazdy itd. Dlatego  i my zatroszczmy się w tym roku o zanieczyszczone przez dzikie wysypiska lasy, łąki i tereny otwarte - skorzystają na tym nie tylko ziemia, drzewa czy zwierzęta a może nawet gwiazdy, ale również my - to szansa dla nas na jesienny spacer po czystym lesie.

W tym roku termin ogólnoświatowej akcji „Clean up the World” przypada na 14 – 15 - 16 września i odbywa się w Polsce po raz 19-ty!

Fundacja Nasza Ziemia pragnie zachęcić wszystkich mieszkańców Polski, by organizowali nie tylko lokalne akcje sprzątania, ale przede wszystkim akcje edukacyjne zachęcające do nie śmiecenia.

Więcej szczegółowych informacji o akcji na stronie www.sprzatanieswiata-polska.pl.

Źródło: Fundacja "Nasza Ziemia"
 

 

"Odkrywamy Czystą Polskę"! - Pod takim hasłem odbywała się  tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, której finał przypadł , jak zwykle na 3. tydzień września, czyli w tym roku na 20 - 21 - 22 września.


Akcja została organizowana i koordynowana przez Fundację Nasza Ziemia. Jubileusz 20-lecia akcji „Sprzątania świata” prowokuje do refleksji, czy było warto, czy rzeczywiście działania uczestników akcji coś zmieniły w Polsce, czy podejmowane działania miały i mają jakikolwiek sens. Warto więc, w tym miejscu zacytować słowa Miry Stanisławskiej-Meysztowicz, inicjatorki akcji w Polsce i założycielki Fundacji Nasza Ziemia:
Dla mnie ekologia ma bardzo osobisty, ludzki wymiar. Jest to sprawa powietrza, którym oddycham ja i moja rodzina (i nie tylko moja!); parku, do którego chodzimy na spacer; wody, którą pijemy. To sprawa życia każdego z nas.

Jakość środowiska, w którym żyjemy to sprawa codziennych wyborów każdego z nas i każdy z nas może w codziennym swoim funkcjonowaniu trochę ulżyć środowisku. Kolejna akcja „Sprzątanie świata” niech się stanie pretekstem do tego, żeby każdego dnia, na nowo, odpowiedzialnie korzystać ze środowiska. Bo przecież pod naporem codzienności łatwo zapominamy o podstawowych i najprostszych, a dla nas dostępnych, sposobach dzięki którym nasz negatywny wpływ na środowisko zmniejsza się.

Celem tegorocznej akcji ( poniżej przedstawiamy jej zadania) było propagowanie unikania tworzenia odpadów i ich selektywnej zbiórki – czyli „nieśmiecenie”, odkrywanie lasów i promocja zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ( ZSEE ) na cele pomocy innym placówkom.

Jestem, więc nie śmiecę

Odkrywamy czysty las

Zbieram – pomagam

20 tysięcy telefonów na 20. "Sprzątanie świata - Polska"

Zorganizuj własną zbiórkę ZSEE

Źródło: Fundacja Nasza Ziemia
2012r -  Międzynarodowy Rok Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi


 

W grudniu 2010 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych   ogłosiło rok 2012

Międzynarodowym Rokiem Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi.

Obchody Roku stanowią doskonałą okazję do podniesienia świadomości społeczeństwa na temat ważnej kwestii, jaką jest efektywność energetyczna oraz zwiększenie dostępu do energii i odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Energia daje możliwości, transformuje życie, ekonomię i naszą planetę. Bez dostępu do zrównoważonej energii, nie może być zrównoważonego rozwoju. Dlatego zapewnienie wszystkim dostępu do zrównoważonej energii jest wyzwaniem i przesłaniem  ONZ na ten rok.

Warto zwrócić uwagę na to, że jedna na pięć osób na Ziemi nadal nie ma dostępu do elektryczności. Trzy miliardy ludzi korzystają z drzewa, węgla lub wysuszonych zwierzęcych odchodów do ogrzewania się i gotowania. W krajach rozwiniętych problemem jest z kolei uzależnienie od paliw kopalnych i niska efektywność energetyczna, co z kolei skutkuje stale rosnącą emisją CO2.

Jeśli ludzkość ma osiągnąć zrównoważony rozwój, musi się to zmienić. Ogłoszenie roku 2012 rokiem zrównoważonej energii dla wszystkich ma zwiększyć świadomość tych problemów oraz mobilizować do międzynarodowych działań, wspierania inicjatyw mających na celu poprawę dostępu do energii, promocję nowych technologii związanych z energią odnawialną, poprawiania efektywności energetycznej.

ONZ zakłada trzy cele do osiągnięcia do roku 2030:

• Zapewnienie powszechnego dostępu do nowoczesnych usług energetycznych.
• Podwojenie tempa poprawy efektywności energetycznej.
• Podwojenie udziału energii odnawialnej w globalnej energetyce.


Źródło: http://www.sustainableenergyforall.org/22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia to dzień wszystkich, którym bliska jest ekologia. Również Google postanowiło uczcić Światowy Dzień Ziemi !

Zamiast  tradycyjnego logo mogliśmy podziwiać napis Google złożony z kolorowych kwiatów.

 

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi - 22 kwietnia, wpisują się w temat  Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi i w Polsce obchodzone są pod hasłem "Dobra energia dla wszystkich".

Światowy Dzień Ziemi to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku. Finał obchodów na Polu Mokotowskim gromadzi rokrocznie tysiące uczestników, dla których idea ochrony środowiska jest szczególnie bliska. Uczestnikami festynu są głównie rodziny, ale też dzieci i młodzież szkolna. W tym roku festyn odbędzie się 24 czerwca, tradycyjnie już na Polu Mokotowskim w Warszawie.

22 kwietnia - to święto wszystkich, którym bliska jest ekologia, zachęcamy więc wszystkich do  własnych aktywności w tym dniu. Niech każdy znajdzie swój sposób, aby uczynić ten dzień innym niż pozostałe.

W tym miejscu warto wspomnieć o inicjatywie nurków  z Centrum Nurkowego VIP Diver z Katowic, którzy  postanowili w niekonwencjonalny sposób uczcić Dzień Ziemi, a mianowicie zorganizowali  podwodne sprzątanie zalewu nr 1 w Rogoźniku. Dbając o park nie sposób pominąć zbiorników wodnych, nad którymi podczas letnich weekendów odpoczywają mieszkańcy gminy i turyści z okolicznych miast aglomeracji śląskiej, dlatego też do akcji dołączyli wędkarze z Koła Wędkarskiego w Rogoźniku, którzy corocznie w ramach obchodów Dnia Ziemi sprzątają i czyszczą teren wokół jeziora. Relację z akcji zobaczyć można na portalu telewizji internetowej Bobrowniki TV - zobacz!

Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych Rodzicach,
My ją pożyczamy od naszych dzieci...
(przysłowie indiańskie)
 

graf.Klub Gaja

Plebiscyt na DRZEWO ROKU 2013.

30 czerwca 2013r. zakończyła się III już edycja Konkursu Klubu Gaja na DRZEWO ROKU 2013.

Konkurs "Drzewo Roku" promuje postawy szacunku dla przyrody w najbliższym otoczeniu i wyszukuje przykłady ciekawych związków pomiędzy tożsamością lokalnej społeczności a drzewem szczególnie przez nią docenianym. Poszukuje „drzew z opowieścią, które pobudzają wyobraźnię i jednoczą ludzi". Pomaga społecznym i zawodowym przyrodnikom w ochronie i propagowaniu wartości kulturowej i biologicznej drzew; inicjuje przedsięwzięcia społeczne o charakterze ekologicznym i nagłaśnia tego typu działania.

Ambasadorami tegorocznego konkursu byli  podróżniczka i autorka Elżbieta Dzikowska oraz reżyser i senator Kazimierz Kutz.  Internauci mogli głosować na 11 drzew wybranych do finału spośród 191 zgłoszonych ze wszystkich 16 województw w kraju. Do tegorocznej edycji konkursu drzewa zgłaszały placówki oświatowe, urzędy gmin, nadleśnictwa, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Finaliści z województwa śląskiego to: Lipa (Cielętniki, gmina Dąbrowa Zielona), Lipa (Irządze) oraz Nasza lipa (Łaziska Górne).

Drzewem, które zdobyło  największą liczbę głosów w plebiscycie - jest  Dąb Wybickiego w Będominie w woj. pomorskim, poświęcony pamięci Józefa Wybickiego, twórcy hymnu Polski. Oddano na niego ponad 8 000 głosów! Drugie miejsce zdobyła sosna w Przerodkach w woj. mazowieckim, a trzecie - Dąb Wojsław z Mikorowa w woj. pomorskim.

Na marginesie - ubiegłoroczny zwycięzca - platan z Kóz w województwie śląskim,  otrzymał ponad 7 000 głosów i reprezentował Polskę w konkursie Europejskie Drzewo Roku, w którym zajął 2. miejsce i zdobył prawie 14 tysięcy głosów.

Dąb Wybickiego Drzewem Roku 2013 Klubu Gaja

Zdobywca tytułu Drzewo Roku 2013 – Dąb Wybickiego rośnie obok Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.
Dąb trafił do konkursu dzięki jednej z turystek, którą drzewo urzekło swoim majestatem.

Patron dębu - Józef Wybicki urodził się w dworze, w którym znajduje się obecnie muzeum, gdy dąb miał już ponad sto lat. Pod drzewem Wybicki, jako mały chłopiec słuchał opowiadań swojego ojca o udziale w  wojnie w obronie króla Stanisława Leszczyńskiego. Kilkadziesiąt lat później, Józef sprzedał rodzinny majątek, bo Będomin po I rozbiorze Polski znalazł się w państwie pruskim. Dwór przeszedł na własność niemieckiej rodziny Dehlweid, aż do chwili ucieczki przed Armią Czerwoną.
W kilka lat po wyzwoleniu powstał tu Uniwersytet Ludowy im. Józefa Wybickiego, potem szkoła podstawowa, a od 1978 roku – muzeum. Od ponad trzydziestu lat dąb oglądają uczestnicy wycieczek szkolnych, rodzinnych, indywidualnych. Od 25 lat w jego okolicy organizowany jest Bieg Mazurka, a od 2005 r. – rekonstrukcja historyczna Batalii Napoleońskiej.
Drzewo jest też obiektem malarskim i fotograficznym. "Jest po części dębem każdego z nas: przywołuje cechy bliskie Polakowi, jak np. patriotyzm czy waleczność, świadczy o sile tradycji i potędze symbolu "– napisała autorka zgłoszenia,  która odwiedziła muzeum w 2010 r.

Statuetka Drzewo Roku zostanie wręczona w Warszawie (10 października 2013 r.) podczas inauguracji 11. edycji Święta Drzewa programu edukacyjnego Klubu Gaja (konkurs Drzewo Roku jest jego częścią),  którego  celem jest  edukacja dla rozwoju zrównoważonego  i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu. Wspólne sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia i do zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia. W 10. edycji programu zasadzono rekordową liczbę drzew - ponad 102 000. Wzięło w nim udział ponad 56 tysięcy osób.

Konkurs Drzewo Roku w Polsce jest częścią projektu Święto Drzewa Klubu Gaja dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Honorowy patronat nad 10-leciem Święta Drzewa objęła Małżonka Prezydenta RP - Pani Anna Komorowska.

Źródło: Klub Gaja


Powstał Śląski Klaster Gospodarki Odpadami.

Około 20 przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami, a także uczelnie i instytucje związane z ochroną środowiska, powołały 10 lipca 2013r. w Katowicach Śląski Klaster Gospodarki Odpadami. Chcą by śmieci stały się efektywnym źródłem pozyskiwania energii w regionie.

O powołaniu klastra poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który jest jednym z patronów przedsięwzięcia. Inicjatywa ma służyć lepszemu wykorzystaniu możliwości, jakie daje tzw. rewolucja śmieciowa, czyli przejęcie gospodarki odpadami przez samorządy.

Śląski Klaster Gospodarki Odpadami będzie ścisłe współpracował z działającym już od roku Śląskim Klastrem Ekologicznym, skupiającym firmy z sektora ochrony środowiska lub świadczące usługi dla tego sektora. Obu klastrom bliska jest rekultywacja terenów zdegradowanych oraz przywracanie ich na potrzeby nowych przedsięwzięć, a także projekty w zakresie energetycznego wykorzystania odpadów i ścieków.

Co to są Klastry?
Klastry są jednym z najważniejszych narzędzi polityki rozwoju regionalnego i polityki innowacyjnej UE. Skupiają działające blisko siebie firmy i organizacje (m.in. producentów, dostawców, odbiorców, dystrybutorów), które - choć na rynku ze sobą konkurują - chcą jednocześnie współpracować na rzecz wspólnego celu i korzyści. Może chodzić np. o opracowywanie we współpracy z naukowcami nowych rozwiązań technologicznych.

Tworzenie klastrów w woj. śląskim wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji. W regionie działają już m.in.: Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych, Śląski Klaster Wodny, Klaster Energetyczny czy Klaster Technologii Energooszczędnych Euro-Centrum.  ( PAP )

Więcej informacji w serwisie informacyjnym portalu CIRE.pl  - Centrum Informacji O Rynku Energii.


 

X ZIMOWE PTAKOLICZENIE -  25-26 stycznia 2014r.


Gęś zbożowa i krzyżówki w Łazienkach Królewskich w Warszawie (Fot. Anna Woźnicka)

Zimowe ptakoliczenie odbywa się każdego roku, w ostatni weekend stycznia. W tym roku – 25- 26 stycznia odbyło się jubileuszowe - 10-te  już zimowe ptakoliczenie, którego celem było śledzenie gatunków zimujących w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka.

W tych dniach miłośnicy ptaków podjęli próbę ich policzenia przy karmnikach, w ogrodach, parkach, na podwórkach i w innych miejscach uczęszczanych przez ludzi. W akcji mógł wziąć udział każdy, niezależnie od poziomu wiedzy przyrodniczej, bowiem na terenie całego kraju poza obserwacjami indywidualnymi odbywały się także wycieczki zorganizowane przez wolontariuszy OTOP, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą i pomagali w rozpoznawaniu spotkanych gatunków.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Dzięki uczestnikom Zimowego Liczenia i przekazywanym przez nich danym powstaje ciekawy obraz gatunków zimujących w naszych miastach i we wsiach. Analiza zebranych obserwacji pomaga ornitologom poznać sytuację spotykanych zimą gatunków.

Dane z regionów przesyłane są do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, a stamtąd do światowej federacji - Bird Life International, która monitoruje ptasie migracje.

Co roku ornitolodzy wybierają jeden gatunek, który w danym sezonie staje się symbolem Zimowego Ptakoliczenia. Tym razem został nim dzwoniec – żółtozielony ptak przypominający sylwetką wróbla, często odwiedzający karmniki zaopatrzone w nasiona słonecznika.

Dzwoniec - Ptak Zimy 2014

Dawniej ptak skrajów lasów, dziś częsty gość w przydomowych karmnikach.

Głos przywodzący na myśl dzwoneczki na wietrze, zielonożółte pióra, krępe ciało, masywny dziób.

To dzwoniec, oczywiście!

 

Zimowe Ptakoliczenie 2014 - wstępne wyniki.

Fot. Archiwum OTOP

W ostatni w tym roku styczniowy weekend pogoda nie rozpieszczała uczestników akcji. W sobotę w niektórych miejscach temperatura spadała poniżej -20 st. C, natomiast w niedzielę obserwatorzy nieraz musieli zmagać się z intensywnie padającym śniegiem. Mimo to w całym kraju zarówno miłośnicy ptaków – zarówno indywidualnie, jak i w ramach wycieczek organizowanych przez wolontariuszy OTOP-u  – liczyli ptaki zimujące w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka.

Na podstawie danych, które spłynęły do niedzielnego wieczora, można przedstawić pierwsze, wstępne wyniki tegorocznej akcji. Jej uczestnicy zaobserwowali 126 tys. osobników ze 111 gatunków, co jest znakomitym wynikiem. Wiele wskazuje na to, że krzyżówka utrzyma zajmowane już od kilku lat pierwsze miejsce, chyba że zmieni się to po 3 lutego (do tego dnia można wypełniać KARTY OBSERWACJI). Wróbel zajmuje obecnie drugie miejsce i jest to znacznie lepsza pozycja niż w poprzednim roku. Widać także, że tegoroczna zima zdecydowanie sprzyja obserwacjom kwiczołów – już wiemy, że zaobserwowano ich prawie 2 razy więcej niż w poprzedniej edycji, a dane wciąż spływają.

10 najliczniejszych gatunków wg wstępnych wyników:

Pomimo trudnych warunków pogodowych w akcji wzięło udział co najmniej 1660 osób. Najwięcej osób liczyło w województwie mazowieckim (278), silnie reprezentowane były również województwa małopolskie (252), wielkopolskie (232) i śląskie (139).

Poza najliczniejszymi gatunkami, obserwatorzy odnotowali też sporo faunistycznych ciekawostek, wśród których najliczniej reprezentowane są ptaki wodne. Widziano m.in. rzadką kaczkę hełmiatkę w Dąbrowie Górniczej, krakwę w Krakowie czy gęś zbożową w warszawskich Łazienkach. Spotykano również uciekinierów z niewoli: w Krakowie wschodniazjatycką kaczkę pstrodziobą, w Kłodzku i Warszawie pochodzącą z Ameryki Północnej karolinkę, a w Brodnicy australijską papugę rozellę białolicą.

Źródło: OTOP

 


 

Obchody  Dnia Ziemi ( 22 kwietnia ) mają  pobudzić  świadomość ekologiczną i nauczyć ludzi  poczuć odpowiedzialność za czyste i zdrowe środowisko. Jest to również doskonała okazja, by zwrócić uwagę szerokiej liczbie odbiorców na zależności pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem mieszkańców  naszej planety.

Przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju - to najważniejsze zadania obchodów DNIA ZIEMI.

W 2015r.  obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone są promocji odnawialnych źródeł energii i odbywają się pod hasłem:

" Z energią zmieńmy źródła"

Dzień ten, po raz pierwszy obchodzony był w 1970r. w Stanach Zjednoczonych. Dziś trudno byłoby wskazać kraj, w którym to, tym dniu nie mówiło by  się o matce ..... Ziemi. Jest jedynym wydarzeniem obchodzonym jednocześnie na całym świecie przez ludzi różnych narodowości, ras  i religii. W tym roku  obchodzimy 45 rocznicę obchodów Światowego Dnia Ziemi na świecie, natomiast w Polsce - 25.


 

Maj i czerwiec -  to z kolei miesiące, w których obchodzimy takie "ekologiczne święta" jak:

5 maja - Dzień Leśnika i Drzewiarza

10 maja - Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

15 maja - Dzień Polskiej Niezapominajki

22 maja - Dzień Różnorodności Biologicznej

24 maja - Europejski Dzień Parków Narodowych

31 maja - Dzień Bociana Białego

1czerwca -  Dzień Lasu i Zadrzewień

5 czerwca - Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska

 Poprawiony: środa, 11 stycznia 2017 23:17  
Start Ciekawostki przyrodniczo-ekologiczne