STOWARZYSZENIE SIEMONIA - PRZESZŁOŚĆ TERAŹNIEJSZOŚĆ PRZYSZŁOŚĆ

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Siemonia-rys historyczny
Email Drukuj PDF
Spis treści
Siemonia - rys historyczny
Położenie geograficzne
Charakterystyka środowiska
Odkrycia archeologiczne
Historia powstania wsi
Dzieje Parafii Siemonia
Kościól parafialny
Historia szkoły
Historia linii kolejowej
Piaskownia Siemonia
Ochotnicza Straż Pożarna
Legendy
Materiały źródłowe.
Wszystkie strony

 

 

Krótka historia kolei w Siemoni.

 

Dobiegał końca wiek XIX. Nieco ożywienia i  nadziei u mieszkańców, ale i niepokoju wywołała rozpoczęta ok. 1904 roku budowa linii kolejowej z Ząbkowic do Siemoni – Pomłynia z końcową stacją usytuowaną w rejonie Kalinowej.

Na tym odcinku linia kolejowa miała długość ok. 19 wiorst (ponad 20 km). Począwszy od Strzyżowic przechodziła w głębokim wykopie przez siodło między dwoma wzgórzami: Żurkowskim i Żakówką (Zakuwka). Wykonanie głębokiego wykopu w tym miejscu wymagało zaangażowania znacznych sił ludzkich i odbywało się przy użyciu wojsk carskich. Od wspomnianego wykopu do końcowej stacji na Kalinowej kolej przebiegała nasypem z pięcioma mostami ( jeden z nich znajdował się w okolicy posesji  Józefa Walera nad Jaworznikiem).

Fragment ruin mostu nad Jaworznikiem. ( Fot. J. Waler )

Kolej ta była inwestycją strategiczną, jako że zmierzała prostopadle do ówczesnej granicy rosyjsko-pruskiej i miała w razie działań wojennych ułatwić transport wojska i zaopatrzenia w strefie  przygranicznej. Budowa tej kolei, jak wspomniano, wywołała spore ożywienie gospodarcze -  nowy szlak transportowy zbliżył sąsiednie miejscowości. W związku z tym wielu mieszkańców otrzymało pracę, ponadto ułatwiony był transport węgla i rudy. W tym czasie w okolicy stacji na Kalinowej rozpoczęto głębienie szybu w poszukiwaniu pokładów węgla. W trakcie drążenia szybu natrafiono na tzw. „kurzawkę” (zawodnione utwory piasku), co uniemożliwiło dalsze prowadzenie robót górniczych.

Jak się po czasie okazało, kolej ta miała krótką, bo zaledwie  ok.10-letnią historię. Wszystkie urządzenia i budynki stacyjne, mosty, ujęcia wody do parowozów w sąsiedztwie Jaworznika, posterunki dróżników wysadzono w powietrze w chwili wybuchu I Wojny Światowej tj. w sierpniu 1914 roku.

Po wojnie nie odbudowywano tych obiektów, albowiem strategiczne i gospodarcze względy straciły swoją aktualność. Natomiast pozostałość obiektów obsługujących kolej rozebrano ze względu na dobre materiały budowlane, toteż obecnie praktycznie nie ma śladu istnienia tej kolei w Siemoni.

 

Plan przebiegu kolei z Ząbkowic do Siemoni - Pomłynia. (Autor: Henryk Sznura)

 

Archiwalne zdjęcie z Parku w Rogoźniku z fragmentem torów dawnej kolei piaskowej ( Fot. T.Krzykawski )

 

 Poprawiony: piątek, 14 lipca 2017 23:19  
Start Siemonia-rys historyczny